Vill du förjupa dig inom området teologi, församling och ledarskap? 
Då kanske någon av ALT:s lördagskurser är något för dig!

Under VT19 ges kurserna:

Nya testamentets böcker och budskap
En introduktion till NT:s böcker med fokus på dess bakgrund, innehåll och hur de blev en del av Nya testamentet. Kursen tar även upp frågor om Nya testamentets omvärld, Jesu liv och de första kristnas historia.

Hållbart ledarskap i församlingen
Fokus på ledarskap och särskilt frågor om långsiktigt arbete och hållbarhet. Utifrån Bibeln läggs en teologisk grund för hur ett hållbart ledarskap kan se ut. Tillsammans med ett antal föreläsare från olika församlingar i Sverige fördjupas detta med praktiska frågor om formande vanor, att känna sig själv som ledare i relation till andra och att leda på ett ansvarsfullt sätt.

När? 
Kurserna pågår 17 jan–5 juni, med träffar på ALT:s studicenter i Stockholm, 19 jan, 2 mars, 6 apr, 11 maj. Träffarna är schemalagda kl 10–16.

Varje kurstillfälle innehåller gemensam undervisning med övriga fem studiecenter via videokonferens och tid för samtal, övningar och reflektion på respektive studieort.

Mer info hittar du på altutbildning.se