Rom1017 är en site som samlar bra undervisning från Bibeln med betoning på bibelförklaring och försvar av den kristna tron. Se http://www.rom1017.se/