Sedan flera år tillbaka pågår bön och lovsång dygnet runt i International House of Prayer i Kansas City. Bönerummet är öppet för allmänheten och du kan delta via livestream. Se http://www.ihopkc.org/prayerroom/