Bible in One Year (BIOY) är en gratis app för dig som vill läsa igenom Bibeln på ett år med kommentarer av Nicky Gumbel som är kyrkoherde i Holy Trinity London. Se www.bibleinoneyear.org