Bibelstund är en gratis app för dig som vill läsa något från Bibeln dagligen. Appen är på svenska med kommentarer av präster, pastorer och lekmän från Sverige. Se www.bibelstund.se