Församlingens liv är misssion

av Christer Roshamn