NYHETSBREV MAJ 2018

Kära Vänner

Jag sitter här i Bergen och tar in ren luft och fantastiska vyer, långt ifrån civilisering, och människor, så skönt för ett tag.

Mars till Maj har varit packat med så mycket,  kom och var med på en del av resan.  Efter Tanzania kom vi hem och till ett stort arbete för ett EU Projekt Förslag – mycket arbete men vi hoppas att med dessa pengar kunna rulla ut vårt eget program i vårt område, på en större skala.  Bed gärna för detta.

Styrelse möte samt strategiskt planering som drar till sitt slut tog upp tid. Marknads föring, ny webbsida, som är på gång, nya broschyrer, och 2 nya personer som har börjat jobba, en i ekonomi avdelningen att ta över från en dam som går i pension, sen har vi fått en fundraiser, som vi är mycket glada för.  Bed för de mycket olika delar av det vardagliga.

Jag och Nomvuyi Sukantaka en kollega har varit med och hjälper att skriva ett 5 års ”Plan of Action for Children” för Sydafrika, vi var inbjudna av Socialen i Pretoria att ge input, samt Durban från provinsen, sen hoppas vi det blir ett bra dokument för barn i Sydafrika.  Det är fortfarande alldeles för mycket våld mot barn och kvinnor i Sydafrika – 3 barn dödas (mördas) om dagen enligt ”Rädda Barnen” i SA och våld mot barn ligger ännu högre.  Vi söker alla lösningar och Give a Child a Family har en del av lösningen tillsammans med så många andra och det är vad vi behöver sattsa på att hitta ”best practise” modeller som Sydafrika kan implementera.  Sen behöver man vilja ifrån statens sida, och tyvärr så sitter vi ett år före valet igen och så mycket som görs är politiskt. Men vi ger inte upp, och hoppas att kunna vara en del av förändringen.  Vi börja att få mer och mer utrymme att tala på olika platformer, så vi hoppas att kunna göra den skillnad man kan.

UNICEF Sydafrika har också varit här på besök, och är väldigt mån om att arbeta tillsammans med oss och andra för en bättre värld för barn i Sydafrika. Jag brukar alltid säga: `Barn har alltid rätt att gå fritt, leka fritt, skola fritt, utan fruktan av våldtäckt, mord eller utsatthet av vilken form…`

Mamma Galan 27 Maj 2018
Vi hade besök av Sofia Wistam ifrån TV kanal 5 `Sofia´s Änglar` och hon gjorde ett reportage här i flera dagar, det var fina dagar tillsammans med skratt och gråt.  För er som är i Sverige så kan ni se en del av var vi gjorde och gör här.  Mammagalan 27-5-2018, kl 20:00 på TV 5 med Läkarmissionen.  https://www.instagram.com/p/BjEtmbcgs8z/

Ntombi
[cid:image012.jpg@01D3F2D8.0F83CCF0]Ntombi – fick en inbjudan av Transform Alliance Africa att delta efter en video som dom bad henne göra om barn på barn hem och varför barn hem inte är bra för barn.  Hon var vald att representera Afrika i en speciell grupp inför Common Wealth Youth Forum 2018 och CHOGM2018. Hon reste den 14de April och hade ett budskap att barn ska inte vara på barn hem utan barn ska vara i en familj hon fick tala inför flera hundra och huvudmän av Australien, Afrika representanter och Engelsk minister för utlandet,  där de hade rund-bord diskussion där mycket diskussion tog plats.  Ämnet togs upp sen nästa dag i parliamentet i England och 38 länder fick rekommendationerna  om att satsa att sluta stötta barnhem men att hellre stötta familjerna, att ta hand om sina barn.  Eller hjälpa foster familjerna att bättre ta hand om sina barn.
https://southcoastherald.co.za/281378/ntombi-spreads-her-message
Kenya

För en vecka sen var Steven och jag med i Kenya och det är spännande att se deras utveckling med barn i familjer.  För 10 år sen var jag där och undervisade en stor grupp av organisationer, Child Welfare, och Socialen i Kenya, det handlade om foster familjer, och hur man får barn ut ur barnhem…. mycket information och diskussion om hur dom skulle gå vidare, 3 konferenser en i distriktet, en national, och en international i 2009 den första om familjer i Afrika…. och det var mycket nytt för alla…  I dag har man satsat på `Alternative Care Guidelines for Kenya` (Grace har varit en stor del av detta också) med ett förbättrat barnlag som ligger inför parliamentet, och staten har ordnat med ekonomisk stöd för familjer (Cash Transfer) som har tagit hand om övergivna barn…  GCF har just tillsammans med Grace Mwangi registrerat en ”Give a Child a Family – Kenya Organisation” och vi hörde dagarna vi var där att registreringen har just gått igenom.  Lumos bj​öd in oss att vara med på deras konferens, och Grace har jobbat i Kenya i många år, och hon är en stor glädje för GCF Kenya.  Hon var till Children´s Department denna vecka och på deras bord ligger våra instruktions manual, om Foster familjer, dom sa till Grace… Det är tid att damma av dessa nu är vi mer redo… – Grace sa glatt ”Det är Kenya´s tid nu”…

Guds Rikast Välsignelse genom Monica