UTFORSKA MENINGEN MED LIVET

UTFORSKA MENINGEN MED LIVET

UTFORSKA MENINGEN MED LIVET

En möjlighet att utforska meningen med livet genom en grundkurs i kristen tro.

Finns Gud? Vad är meningen med livet? Vad händer när man dör? Alla funderar vi ibland över livets stora frågor. Kom på en introduktionskurs i kristen tro, Alphakursen och utforska meningen med livet.

Vad är Alphakursen?

Alphakursen är en grundkurs i kristen tro som sedan den startades i London för ett par årtionden sedan haft mer än 17 miljoner deltagare världen över. Redan har 100 000 svenskar gått Alphakursen. Kursen består av 10 kvällar med en enkel middag, föredrag och samtalsgrupper, samt ett dygn av komprimerad undervisning. Alla frågor är tillåtna och ingen förkunskap krävs.

Middag

Kvällen börjar med middag och gemenskap kring borden.

Föredrag

Efter maten hålls ett föredrag som tar upp en fråga relaterat till den kristna tron. Bland frågorna är:

Vem är Jesus? Varför ska jag läsa Bibeln och hur? Varför ska jag be och, och hur? Vem är den helige Ande? Hur kan jag stå emot det onda? Helar Gud idag? Vad ska vi ha kyrkan till? 

Samtalsgrupp

Många säger att det värdefullaste med Alpha är gruppdiskussionerna efter föredraget. En smågrupp består av 5-10 personer med en eller ett par ledare. Här finns möjlighet att ställa frågor, ge uttryck för egna åsikter, studera Bibeln och diskutera kvällens ämne. Lyssna, lär, diskutera och upptäck. Säg vad du tycker, ställ frågor. På Alpha är ingen fråga för dum eller för svår.

Anmäl ditt intresse till nästa kurs

Nu kan du anmäla dig till nästa Alphakurs till Martin Wärnelid på martin.warnelid@folkungakyrkan.org eller telefon 0734-20 80 20