Barnens gudstjänster

Barnens gudstjänster

Barnen har en viktig plats i Folkungakyrkan!

Varje söndag under terminerna pågår Barnens gudstjänster. Vi börjar alltid tillsammans i kyrksalen kl 11:00, för att sedan gå till våra olika gudstjänster. Under hösten 2016 pågår Barnens gudstjänster den 28 augusti till den 18 december.

MiniÄventyret – De yngsta barnens gudstjänst i Folkungakyrkan

Varje söndag under terminerna för barn 0-3 år möts MiniÄventyret i Folkungakyrkan, tillsammans med en vuxen.

Vi har sångstund, bibelberättelse och bön i Folkungasalen en trappa upp i kyrkan (hiss finns).

Efter samlingen finns möjlighet att värma mat och träffa andra familjer!

För frågor, kontakta vår pastor med ansvar för barn- tonår & familj, Maria Furusand, maria.furusand@folkungakyrkan.org eller 0707-68 08 06.

Äventyret – Gudstjänst för barn som fyllt 4 år upp till årskurs 2 varje söndag under terminerna i Folkungakyrkan

Vi börjar Äventyret med en storsamling, och fortsätter sedan med  olika intressegrupper, smågrupper med bibelundervisning och bön.

Vi möts i Noas Ark, barnens rum i Folkungakyrkan varje söndag under terminerna.

Som förälder kan du vara med på samlingen, eller delta i de vuxnas gudstjänst om ditt barn är tryggt med det.

Äventyret slutar 12:20 på söndagar, så du ansvarar då för att möta ditt barn i Noas Ark.

För frågor, kontakta vår pastor med ansvar för barn, tonår & familj, Maria Furusand, maria.furusand@folkungakyrkan.org eller 0707-68 08 06.

XL – En samling för alla barn som går i årskurs 3-6

XL pågår varje söndag under terminerna i Folkungakyrkan.

Vi har gemenskap med varandra och med Gud, genom olika aktiviteter och undervisning!

Vi samlas i Källaren i Folkungakyrkan i samband med gudstjänsten på söndagar.

För frågor, kontakta vår pastor med ansvar för barn, tonår & familj, Maria Furusand, maria.furusand@folkungakyrkan.org eller 0707-68 08 06.

Färdigheter

Upplagt på

25 januari, 2014

Skicka kommentar