Tisdag 13/11 och 27/11 är det dags för Tisdagsträffen i Folkungasalen igen.

Vi startar med fika kl 13.00.
Tisdag 13/11 kommer Eva & Seth Malmvärn, Etiopien missionärer och delar sina livsberättelser med temat ”Bär varandras bördor”.

Tisdag 27/11 besöker Christina och Kamal Fahmi Tisdagsträffen.
Christina & Kamal Fahmi, grundare av nätverket ”Set My People Free To Worship Me” delar sina livsberättelser och berättar om vad SMPF gör.

Datum för kommande träffar:
30/10, 13/11, 27/11