VI TROR

Vi tror att vi finner meningen med livet i en relation med Jesus Kristus. Vi har erfarit glädje, hopp och liv som förvandlats genom det vi fått upptäcka i Bibeln. Livet är värt att utforska. Därför vill vi inbjuda dig till Alphakursen.

Det måste finnas nåt mer

Vad gör jag här? Finns det någon mening med mitt liv? Trots att vi har det mesta, känner vi oss ofta tomma. Även om kan njuta av allt gott i livet söker vi fortfarande efter någonting som fattas. Det måste finnas något mer i livet. Kristen tro menar att vårt inre tomrum viskar om att livet borde vara något mer. Att det vi saknar är en relation med Gud själv. 

Finns Gud?

Om ingenting tillfredställer oss i längden, kan det vara så att det är Gud vi saknar? Vissa tror att Gud inte finns, andra menar att de själva har upplevt Gud. Många tror att frågan inte går att besvara. Men Bibeln menar att vi innerst inne vet att Gud finns. Och tills vi möter Gud kommer alltid något att fattas i livet. Vi är rastlösa tills vi finner en vila hos Gud.

Vad är Alphakursen?

Alphakursen är en grundkurs i kristen tro som är öppen för alla och ger en möjlighet att utforska meningen med livet. Kursen finns i många olika kyrkor och sammanhang, och redan har 100 000 svenskar gått kursen.  Lyssna, lär, diskutera och upptäck. Säg vad du tycker, ställ frågor. På Alpha är alla frågor tillåtna.

Vad ingår i kursen?

Alphakursen består av 10 kvällar med en enkel middag, föredrag och samtalsgrupper, samt ett dygn av komprimerad undervisning. Många säger att det värdefullaste med Alpha är gruppdiskussionerna efter föredraget. En smågrupp består av 5-10 personer med en eller ett par ledare. Här finns möjlighet att ställa frågor, ge uttryck för egna åsikter, studera Bibeln och diskutera kvällens ämne.

Gå Alphakursen

Alphakursen är 10 veckors grundkurs i kristen tro, som ger en unik möjlighet att utforska meningen med livet. Kursen pågår i 10 veckor på tisdagkvällar i Folkungakyrkan. Start i januari och september.

KLASSISK KRISTEN TRO

Folkungakyrkan bekänner en klassisk kristen tro, så som kristna i alla tider har förstått Bibeln och som uttrycks genom det historiska kristna trosbekännelserna. Vi tillhör samfunden Evangeliska frikyrkan och Equmeniakyrkan och samarbetar gärna med andra.

Folkungakyrkan, Folkungagatan 90, 116 22 Stockholm, info@folkungakyrkan.org, 08-661 15 81, T:Medborgarplatsen Medlemslogin