Välkommen till en workshop med Eric Haney, pastor i Folkungakyrkan och ledare för Stockholms Groove Scene, söndag den 14 januari efter gudstjänsten. Workshopen kommer att handla om vårt viktigaste verktyg när vi dela vår tro – och det är vår egen berättelse om hur vi har kommit till tro.